1. Masuki Ham uhurhu iankon Ham au on
O Tonduy Naibatangku pasonang Ham au on
Na marparatas Ham rap pakon Naibatangku
Sonin Jesus Tuhanku sai pujionku Ham

2. Paahap Ham patuduh hubangku gogohMu
PargogohMu paluah au humbai dousangkin
Urasi uhurhon papansing Ham tonduyhu
Ai sihol balosanku hataMu tongtong

3. Seng dong marhapintoron pardousa au hinan
Seng dong marhasonangan na matei au hinan
Bai pandidion in bonam ganup dousangku
Bai darohni Tuhanku pansing au halaniin

4. O Tonuy sipodahkon tonggongku na sintong
Ham do na tinangihonni Bapa in tongtong
Ajari Ham au on mambaen pangindoanku
Humbai gokni uhurhu tangihon Ham au on

5. Sibere hamegahon pamalas uhurhon
Puhoi janah patugah au niapohanMu
Hotop itungkir ganup parsitaronon
Sibere hasonangan bai na marhoru in

6. Sai goki Ham uhurhu bai holong ateiMu
Padear Ham hatangku bani hasomankin
Daoh pamisir Ham ingorhu halateion
Patimbul hadameion na sambor padaoh Ham