1. Naha do pangidahmu
Pargoluhon ni Kurianta
Naha do pangahapmu
Anggo buei na lang marminggu

2. Naha hasirsironmu
Lao mangarahkon hasomanta
Ase sai ringgas marminggu
Ulang lungun Gareja in

3. Dong do alinan ni umpasa
In ma umpasa na marisi podah
Borit dingis na lang marasar
Boritan do asar na lang mardingis

4. Nai do homa age Kuria
Na marnaloja pajongjong Gareja
Borit Kuria lang margareja
Boritan Gareja lang marKuria

5. Halani ai ulang lansei uhurta
Torsa ma hita marKuria
Tuhanta ma tongtong sibalosanta
Ai Ia Rajani Gareja
Sai ringgas bei!