1. Borngin na Mapansing in tuah do binoban Min.
Ai itongos Naibatanta do AnakNi jadi jolma
Halanin na puji ma na roh humbai Naibata.

2. Haganup pardousa pe seng tarbuang be hape;
Ipaluah Jesus hita humbai haganup dousanta.
?Ge na golap in hape, ipalihar Jesus le.

3. Sangap ma bai Tuhan in, na mamboan damei in.
Na mambahen manisia roh ni Naibata.
Borngin na mapansing in, in do na binobanMin.