1. Na marguru do ganupan, bai Jahowa Naibatanta,
Ampa panumpakNi in
Ganup na marhatengeran, na mangarap bai Jahowa,
In do na martuah in

2. Anggo na pagoluh ahu, ase bangku hatuahon,
Bai Naibatangku do tontong
Na tongtong manoguh ahu, sai totap do in ibangku,
Ronsi hu lobeian on

3. Jolma in sai tong mansari, na so boi hasonanganni,
Janah na lao salpu in
On do tong surang-suraku, Naibata sol haposanku
Na manompa ganup in

4. Pangarapan do pasonang, uhur ni na marhaposan,
Bai Jahowa Naibata
Tuhankin do parondosan, ni goluhku haganupan,
Sai ibaen do na tama

5. Naibatanta do mambotoh, na madear in ibangku,
Panorangni lape roh
Mintor Ia ajaranku? Panganan akuhononku,
Na binaenNi bangku on

6. Tingki ni aring-aringku, guru bani Naibatangku,
Sai uhurNi ma saud
Asal ondos au hu surga, hagogohi do mardalan,
Songon bah na lao hu laut