1. Hinorhonni hamajuonni jaman on
Buei tumang sihalilian in ijon
Na gati mambaen taruyun hita on
Goluh na lang margagan tongon

2. Halani in ulang tarbador hita on
Lansei ni uhur sai padaoh ma in tongon
Na pindahi ma pangabak na sintong
Sai irikkon ma Jesus tongtong

3. Ibotoh Jesus aha na porlu bamu
Asal ma ra hita marondos tong ijin
Sai isarihon do goluhta haganup
Ronsi das bani ujungni

4. Ge pe mahol sipata pargoluhan on
Anggo bai Jesus na urah do ganup in
Ai gok kuasa Ni do ganupan tanoh on
Ise pag na mangulangi?


1. Goluh naipardalanan buei do sura-sura nuan on
Ase ulang hiranan bai Jesus ma suhutkon
Ase hita ganupan !
Bai Jesus ma suhutkon

2. Buei sirpang ni dalan
Mangondun ase kahou hita on
Ulang sompat manlembang
Tuhanta na ihutkon
Ase hita ganupan!
Tuhanta ma ihutkon

3. Bai dalan na malandit
Ulang sompat targompang ham dalus
Dear ma na papoltik
Manjolom Tuhan Jesus
Ase hita ganupan!
Sai jolom Tuhan Jesus

4. Adong do banta hondor
Tonah ni Tuhan Jesus na jonam
Ase ulang tarbador
In ma na baen onjolan
Ase hita ganupan!
In ma na baen onjolan

5. Bai ganup situjuon
Jaga hita ase ulang jiris
Hotma haporsayaon
Irikhon Tuhan Jesus
Ase hita ganupan!
Irikhon Tuhan Jesus


1. Nini Titah palimahon Titahni Naibatanta
Maningon pasangaponmu do na matorasmu
Ase martuah ho anjaha dokah ho manggoluh
Bani tanoh nabinerehon ni Naibata hubam
Ase martuah ho anjaha dokah ho manggoluh
Bani tanoh nabinerehon ni Naibata hubam


1. O Jesus Tuhan nami sai tonggor hanai on;
Holong ma Ham bannami, paluah hanai on.

2. Irikkononnami ganupan titahMu;
Tadingkononkonnami gigiNi uhurMu.

3. Sihol botohonnami naha parsahit niin,
Itaron Tuhannami bai na tarsilang in.

4. Ganupan dousanami iporsan Ham ijin,
?Se ulang matei holi, ibahen dousa in.

5. Ai pe, o Tuhannami, tumpaki hata in,
Masuk bai uhurnami, sai longkot ma ijin.