1. Ondoskon haganupan, haruni uhurmin.
Bai Naibata Johowa. Sidear gabei in.
Ai guru bai Tuhanta do tanoh ampa laut.
Buei sintani jolma, uhurni do na saud.

2. Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in,
Ijin ma jaloonmu, na pinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho;
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho.

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
Na dear roh hubanta mambahen sirsir bei
Na dear ipaatudu tongtong hubanta on,
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on.

4. Sai tong tenger uhurmu mardingat Tuhan in;
Lupahon ma uhurmu bai pandoleian in;
Ai anggo itahankon horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin.

5. Paturut Naibatanta patorsa langkahmin;
Na pandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
?Tor sungkod pingkiranNi lao paluahkon ho?
GogohNi ituduhkon, ase ididah ho.

6. Ai pe, o Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnami sagala na sambor.
Hu surga in sai bolas ma tonduynami rup
Hu tanganMu ma ondos hanami on ganup.
1. Sanggah manabad ma mata ni ari, soluk do roh panorang borngin in.
Sonin ma moru goluh ari-ari, lambin dohor ajalta in.
Adong do goluh na lang marpunsa bai hita na porsaya in.
Hasonanganta ibaen Tuhanta, domma sirsir i surga in.

2. I tanoh on seng jumpah hasonangan, ngayot marhoih loja tumang ijin
Seng do na hot na boi gabe haposan, sittib do panorang ijin.
Adong do goluh na lang marpunsa, bai hita na porsaya in
Hasonanganta ibaen Tuhanta, domma sirsir i surga in.

3. Marhitei goluh na marpangarapan, pindahi ma sortalimin ijin.
Ai tanoh on lao salpu do ganupan, lupahon ma, tundalhon in!
Adong do goluh na lang marpunsa, bai hita na porsaya in
Hasonanganta ibaen Tuhanta, domma sirsir i surga in.

1. Pitah Ham Tuhan, hatundalan na toguh.
Humbai ganup parutolan na i tanoh on.
Bani haganup pardalanan, pitah Ham panjaga na gogoh.
Ondoskon ma Tuhan, hanai on nuan, se torsa sadokah goluh on.
2. Tonduy Napansing, bere Ham bannami on.
Sai useihon Ham bai uhur nami se sintong.
Ase dong pargogoh manlawan, kuasa ni dunia na bajan.
Ondos ma Tuhan, hanai on nuan, se torsa sadokah goluh on.

3. Bohi pe minar, megah tong halani Ham.
Ge gilumbang roh mandorap goluh nami on.
Bani haganup parsahitan, HataMu do tambar na gogoh.
Ondos ma Tuhan, hanai on nuan, se torsa sadokah goluh on.


1. Ondoskon haganupan, haruni uhurmin
Bai Naibata Jahowa, sidear gabei in.
Ai guru bai Tuhanta, do tanoh ampa laut;
Buei sinta ni jolma uhurni do na saud.

2. Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in,
Ijin ma jaloonmu, napinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho;
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho.

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
Nadear roh hubanta mambahen sirsir bei
Na dear ipatudu tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on

4. Sai tong tenger uhurmu mardingat Tuhan in;
Lupahon ma uhurmu bai pandolean in;
Ai anggo itahankon horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin.

5. Paturut Naibatanta patorsa langkahmin;
Napandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
?Tor sungkod pingkiranNi lao paluahkon ho?
GogohNi ituduhon, ase ididah ho.

6. Ai pe, o Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnami sagala na sambor.
Hu surga in sai bolas ma tonduy nami rup
Hu tanganMu ma ondos hanami on ganup.