1. Haholongi parmahan namadear maruhur in, Tuhan
Jesus do mamorsan, haganupan dousa min

2. Anggo kahou biri biri, ni pinarmahanNi in
Ra matektek iluhNi laho mangindahi in

3. Tor lamlam do pangabingNi bai naganup nakahou in,
Paulakaon hu harangan ni humbani halimisan in

4.Sai jojor do isarihon ganup na pinahan Ni in,
Ai darohNi in iduruskon manggalari utang niin

5. Tuhan Jesus do hasoman ganup dakdanak in,
Na tongtong marhulanhulan pasangapkon GoranNiin


1. Piga bintang na i langit, domma i bilangi ho,
Piga hombun na mardalan, ongga do i hira ho
Naibatanta do mamilang ganup bintang na mar-
linang ulang magou age sada, ai ganup do in harga

2. Piga porkis na manggoluh na iatas tanoh on?
Piga ihan namanggoluh bai ganup dunia on?
Naibatanta manandasi haganupan bilanganni,
Naibata do na manompa ronsi porkis hape da

3. Piga anak pakon boru na i atas tanoh on,
Na hotop marguro-guro i alaman in tongtong?
Megah uhur ni Bapanta bani haganup sidea
Sai holong tumang ateiNi na mangidah hita da


1. Martuah hataonkon, sisada Bapa in
Na tong marpauhuron, manggolom damei in
Na tong marpauhuron, manggolom damei in

2. Manorap anggo hombun, padear juma in
Sai sogop hatuahon, hubai hasoman in
Sai sogop hatuahon, hubai hasoman in

3. Pajumpah ma na patut, bai hasonanga in
Maluah na tarsangkut, borsih pardousa in
Maluah na tarsangkut, borsih pardousa in

4. Ganupan na porsaya, na masuk do hujin
Na gabe sakuria, sisada Tuhan in
Na gabe sakuria, sisada Tuhan in

1. Ai na bolag tumang do,
dalan hu hamagouan.
Tapi sompit do anggo,
dalan hu hagoluhan.
Dalan na ijahanin do,
sidalananta?

2. Dear simbili hita,
dalan na mambaen kahou.
Age bolag naidah,
in do mambahen magou
Ai seng ijin dalanta,
nini Tuhanta.

3. Age sompit horbangan,
janah mahol bolusan.
Hunjin hita mardalan,
Tuhanta hasomanta.
In do dalan hu surga,
bai na porsaya.