1. Marhata giring-giring bapa, mandilo roh marminggu.
Sai ulang hita tading bapa, bai ontangan ni Jesus
Ai in do arta sijengesan, na gok malas ni uhur
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

2. Dear ma ham marhobas Inang ase borhat sonari
Ria pakon niombah inang on mada panorangni
Odor lao hu Gareja inang tapang hita sonari
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

3. Sai ulang homa lupa tong-tong arahkon ma hasoman
Ai do tandani hita tongon na dob gabe susian
Ra mandalankon holong sintong songon tonahni Tuhan
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

4. Sirsir ma hita on haganup, tangihon ma ambilan.
Manjalo malas uhurta rup, pasu-pasu ni Tuhan.
Manopa paruhuran talup, lao mangirikhon Tuhan.
Naima tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.

1. Sai puji ma goran ni Tuhanta,
Na sai sirsir marmudu goluhta
Sai horas ma hita ibagas tahun on.
Dear marjabat tangan ma hita,
Selamat Tahun Baru ma banta.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.

2. Sabou ma ganup na lobih hurang,
marhitei uhur marsidungdungan.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.
Ai do tandani na saodoran,
na mangirikhon Jesus parmonang.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.

3. Jumpahan tuah ganjang ni umur,
janah tongtong marmalas ni uhur.
Sai horas ma luta ibagas tahun on.
Bai na margantih soluk pe tahun,
Tuhanta do tongtong marmuduhon.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.

4. Age boi das goluhta sonari,
sedo halani gogoh sandiri.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.
Tuhanta ma tongtong sai na puji,
ai Ia do na mangkasomani.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.1. Bossala sai mandoding megah tumang
Na lao salpu ma borngin gantih siang
Tuhan Raja panggomgom tanoh on
Hu Bani mamarondos hita on

2. domma lihar panorang borngin pe lao
Kuasani hagolapan domma tinop
Kristus do haliharon puho ma
Ai domma italuhon na golap

3. ai ipapuho hita na modom in
Dai holong ni Tuhanta sai jalo in
Ai Ia do panondang na lihar
Oloskon ma mardalan sai hinsah.


1. Goluh naipardalanan buei do sura-sura nuan on
Ase ulang hiranan bai Jesus ma suhutkon
Ase hita ganupan !
Bai Jesus ma suhutkon

2. Buei sirpang ni dalan
Mangondun ase kahou hita on
Ulang sompat manlembang
Tuhanta na ihutkon
Ase hita ganupan!
Tuhanta ma ihutkon

3. Bai dalan na malandit
Ulang sompat targompang ham dalus
Dear ma na papoltik
Manjolom Tuhan Jesus
Ase hita ganupan!
Sai jolom Tuhan Jesus

4. Adong do banta hondor
Tonah ni Tuhan Jesus na jonam
Ase ulang tarbador
In ma na baen onjolan
Ase hita ganupan!
In ma na baen onjolan

5. Bai ganup situjuon
Jaga hita ase ulang jiris
Hotma haporsayaon
Irikhon Tuhan Jesus
Ase hita ganupan!
Irikhon Tuhan Jesus