Print
Hits: 514


1. O Jesus na sinayat bai hayu na marsilang
Ai uhurMu daulat age sanggah tarsilang
Dong utang hosahnami ham do manaronkonsi
Holong ma Ham o Jesus

2. Galangan tang na susi bai Naibata ibabou
Gantihni manisia na so daulat uhur
Manaron dousanami ulang magou hanami
Holong ma Ham o Jesus

3. Galangan tang na susi na jinaloni Tuhan
Sahira manisia, pasohkon partinggilan
Sai sasap dousanami Ham hapintoronnami
Holong ma Ham o Jesus

4. Galangan tang na susi sai dagingMu panganon
Bai ganup na porsaya sai darohMu inumon
Sai roh Ham marianan marhitei parpadanan
Bennami on o Jesus