1.Bintang ni si Jakob in, pinarbagah ni Jahowa
Naporlu do uhurhin, pasangapkon Ham baen tanda
Na huhaholongi Ham, na dob roh hun surga Ham

2.Omas bereonku Ham,in ma haporsayaonku
Ai na dob isuan Ham in hubangku baen ugasku
Sai pitah ma omaskin `ge bai sitarononkin

3.Timus ni hamonan in,misbou hu hotakMu,Tuhan
Songon tonggo mando in,na hulobeiMu huboan
Jalo Ham ma hatangkin mamuji GoranMu in

4.Mir huboan hu Bamu,in ma horu ni uhurhu
Panunsahingkin Bamu marhiteihon ni dousangku
Sasap Ham ma dousangkin,jalo Ham ma sombahkin