1. Nasiam ganup hasoman puji hita Naibata
Na pasirsirhon haluahon banta
Pasangap ma goranNi rap mandoding homa
Ai isarihon do pargoluhonta

2. Taurhon ma HataNi ronsi ujung tanoh on
Pararat ma ambilan pasal Jesus
Tuhanta siparholong bai ganup jolma on
Na dob manobus hita ulang magou

3. Ulang sonto idalan ?ge mahol pe dalan in
Sai parhanalom Jesus mangurupi
Maningon monang do na bujur uhur ijin
Na tong totap mandalankon HataNi