1. Roh ma ham idilo Jesus
Ipasirsir do banta pargoluhon
Bani pesta malas uhur
Sipanganon sonai ?ge parhiouon
Roh ma ham idilo Jesus

2. Eta ma hu partumpuan
Tumpuan ni na porsaya
Tuhan Jesus na gabe hasuhuton
Mangidangi ronsi na pabosurhon
Eta ma hu partumpuan

3. Sai tangihon ma HataNi
In ma baen goluhni tonduy
Ase ulang jiris itongah dalan
Lanjar himong manrarat gabe tonjan
Sai tangihon ma HataNi