1. Hinorhonni hamajuonni jaman on
Buei tumang sihalilian in ijon
Na gati mambaen taruyun hita on
Goluh na lang margagan tongon

2. Halani in ulang tarbador hita on
Lansei ni uhur sai padaoh ma in tongon
Na pindahi ma pangabak na sintong
Sai irikkon ma Jesus tongtong

3. Ibotoh Jesus aha na porlu bamu
Asal ma ra hita marondos tong ijin
Sai isarihon do goluhta haganup
Ronsi das bani ujungni

4. Ge pe mahol sipata pargoluhan on
Anggo bai Jesus na urah do ganup in
Ai gok kuasa Ni do ganupan tanoh on
Ise pag na mangulangi?