1. Sangap ma bai Naibatanta, sangap ma bai Anak-Nin.
Nai homa Tonduy Na Pansing, puji ma, puji ma tongtong goran-Ni,
Sitolu sada do in.

2. Sombah Naibata i surga, ampa Jesus Anak-Nin,
Tonduy Na Pansing na sorap, puji ma, puji ronsi sadokahni,
Sitolu sada do in.