1. Na gattung bani parsilang, Jesus in i Golgata.
Padomuhon ganup jolma pakon Tuhan Naibata.
Ai hunjin do roh bah tubuh, hagoluhan banta in.
O ale ganup par-dousa, tonggor haluahonmin.

2. In ma holong ni Tuhanta, bai ganup dunia on.
Anak-Nin isuruh banta, paluahkon hita on.
Jesus dalan hasintongan, goluh na totap ijin.
Ra manaron parsahitan, bai hayu parsilang in.

3. Sai sombahkon ma pujian, halani holong-Ni in.
Ai isasap do dousanta, marhiteihon daroh-Nin.
Ronsi na marutang hosah, bani parsilang-Ni in.
?Se manggoluh hita jolma, ronsi sadokahni in.