1. Ham do Jesus parlinggoman, pasangapkon tonduyhin.
Rusiani sipanganon ruti pakon anggur in.
In do gabe parhiteian daging ampakon darohMu.
In ma tonah ni Tuhanku lao mardingat GoranMu.

2. Ham do Jesus ihutkonon bani hasirsironMu.
?Ge buei pe parlajouan sanggah Ham i tanoh on.
Paruntolan dageionMu ronsi das bani silangMu.
?Ge dob das bai parunjungan seng ra lupa au Bamu.