1. Durus daroh ni Jesus in, dolog Golgata.
Na paubahkon uhurmin, isasap dousamin.
Isasap dousamin, isasap dousamin
Na paubahkon uhurmin, isasap dousamin.

2. Parjahat na i lambungNiin, maluah homa in.
?Ge au pardousa banggal in, iuras darohNiin.
Iuras darohNiin, iuras darohNiin.
?Ge au pardousa banggal on, iuras darohNiin.

3. DarohNi na madurus in, margogoh do tongon.
Gabe maluah bangsaMu, pansing homa tongtong.
Pansing homa tongtong, pansing homa tongtong.
Gabe maluah bangsaMu, pansing homa tongtong.