1. Napansing napansing Tuhan parkuasa,
Arion hanami mamuji naibata.
Napansing napansing janah marjumbalang
Sitolu sada na sangap tumang.

2. Na pansing, na pansing hotakMu i surga,
Halak na mapansing manrogop hu Bamu.
Haganup malekat sai mamuji Tuhan,
Raja na sangap sadokah ni in.

3. Na pansing, na pansing na seng boi tandaon
ni ganup pardousa na butak na golap.
Gok hapansingonMu, Ham do parkuasa,
gok haholongon, Ham o Naibata.

4. Na pansing, na pansing Tuhan parkuasa,
Ningon do pujion ni na tinompaMu.
Na pansing, na pansing janah marjumbalang,
Sitolu sada na sangap tumang.