1. Lungun uhurmin borit goluhmin
Adong do pangapoh Tuhanta do in
Sai Ia pahamot mangurupi Ham
Sai ulang Ham sangsi sai monang do Ham

2. Sadokah ijon borat uhurmu
Borit angkulamu, tariluh do ham
Sai tonggor hu babou, ai Jesus sol roh
Tahankon satongkin, manggoluh ma ho

3. Ondos tonduymu bai Tuhanta in
Tarapoh uhurmin i lambungNi in
Horumu marsaran, sai sonang ma ham
Sai ulang Ham sangsi, martuah ma ham