1. Lang bulih ham mardalan sahalak Ham tongon
Sai dilo ma Tuhanta hasomanmu tongtong
Tor boi ma ham hu surga, bai pardousaonmin?
Sai jolom Tuhan Jesus si porsan dousamin

2. Lang bulih Ham holsohan bai sitarononmin
Bai Tuhanmin ompaskon na hinoruhonmin
Ai Ia pambobai sijolom tanganmin
Jenges pangarahkonNi bai naporsaya in

3. Lang bulih ham mangkawah, lao dompak pudi in
Mardamei ma uhurmu marhitei Jesus in
Ai Jesus napasirsir parsarananta in
I lambung ni BapaNi ibaen holongNi in

4. Lang bulih be ham sangsi bai parmateimu in
Ai seng agouhononNi na hinopkopNi in
Asal totap Tuhanta hasomanmin tongtong
Sai ondos ham hu surga bai ujungniin tong