1. Puho, siang ma ari salpu ma borngin in
Sai surut ari-ari pardalananmin
Porluhon mansarihon napagoluhkon ham
Ai rohkonsi ma borngin sai marsaran ham

2. Puho, siang ma ari tanggali ma dousamin
Haporsayai ma Hata ni Tuhanta in
Dousamu in ganupan isasap Jesus in
Das ham hu hagoluhan bai na sonang in

3. Eta, sai saud ma puho ganupan hita bei
Tahankon hata-hata, ge na parngit pe
Haganupan gogohta, sai pakei ganup in
Marayak iananta na i surga in