1. Pohu ho o tonduyhin, puho lao martonggo
Ase ulang munsuhmin, roh na so binotoh.
Akal ni setan in do manipu jolma, paruhur na bonar

2. Puho ho na modom in, na ibagas dousa;
Ase ulang halaniin ho marutang hosah;
Air sompong, tor julong, roh ma parlajouan bai na so marjaga

3. Puho, ai na so tarbaen tonduy ni Jahowa
Manorangi ho, mambaen sirang humbani dousa?
Ningon do puho ho, ase bereonNi dear ni layakNi

4. Puho, jaga uhurmin, ulang ikahouhon
Hisap ni uhurmu in, janah italuhon;
Gijang ni uhur ni gatian marhala pangalopan salah

5. Sai martonggo ho gogoh, ase sau maluah.
Humbai dousa haganup, ase ho martuah;
Jesus do na gogoh, na boi manaluhon haganup pangagou

6. Halaniin sai dilo ma Goran ni Tuhanta
Na binaen ni Naibata parsigantunganta
Teleng do dompak ho pinggol ni Jesusmu saud na pinindomu

7. Halaniin, totap ma da sai martonggo hita
Bai Bapanta Naibata I nagori atas
Lambin do sai dohor parroh ni Tuhanta manguhumi jolma