1. Piga bintang na i langit, domma i bilangi ho,
Piga hombun na mardalan, ongga do i hira ho
Naibatanta do mamilang ganup bintang na mar-
linang ulang magou age sada, ai ganup do in harga

2. Piga porkis na manggoluh na iatas tanoh on?
Piga ihan namanggoluh bai ganup dunia on?
Naibatanta manandasi haganupan bilanganni,
Naibata do na manompa ronsi porkis hape da

3. Piga anak pakon boru na i atas tanoh on,
Na hotop marguro-guro i alaman in tongtong?
Megah uhur ni Bapanta bani haganup sidea
Sai holong tumang ateiNi na mangidah hita da