1. Marsipota pe idahon, hita songon tinadingkon
Ni Tuhanta Bapanta in, sedo natongon sonin.

2. ?Ge malambat pe sipota pangurupi ni Tuhanta,
Anggo roh panorangniin, mintor tongosonNi in.

3. Songon pambere ni Bapa do pambere ni Tuhanta,
Na marguna d?ansa tong iberehon banta on.

4. Tenger uhur bai Bapangku naha pe hasosakanku,
Sai holong ateiNi in dompak au anakNi in.

5. Setan, jolma porini naha pe panunsahini,
Mesek au mangidah in, ai manggoluh Bapangkin.

6. Ia roh pe hamateian, seng be pala au songgotan,
Sai hujolom Jesuskin, in ma diha-dihangkin.

7. Asal ma tongtong rupeihu holong atei ni Tuhanku;
?Ge pe hutanoman au, sungkup ondos bani au.