Print
Hits: 507


1. Ondoskon haganupan, haruni uhurmin
Bai Naibata Jahowa, sidear gabei in.
Ai guru bai Tuhanta, do tanoh ampa laut;
Buei sinta ni jolma uhurni do na saud.

2. Ningon tenger uhurmu mardingat Tuhan in,
Ijin ma jaloonmu, napinarsintamin.
Ai lang adong gunani, age marhoru ho;
Tonggomu do dalanni ase jumpahan ho.

3. Ibotoh Naibatanta na porlu banta bei,
Nadear roh hubanta mambahen sirsir bei
Na dear ipatudu tongtong hubanta on.
Na dorsa ipadaoh manjaga hita on

4. Sai tong tenger uhurmu mardingat Tuhan in;
Lupahon ma uhurmu bai pandolean in;
Ai anggo itahankon horu ni uhurmin.
Tarolos do Tuhanta mambuat horumin.

5. Paturut Naibatanta patorsa langkahmin;
Napandei do Tuhanta, ganup pasirsir in.
?Tor sungkod pingkiranNi lao paluahkon ho?
GogohNi ituduhon, ase ididah ho.

6. Ai pe, o Tuhannami, taluhon hajojor
Pusok ni uhurnami sagala na sambor.
Hu surga in sai bolas ma tonduy nami rup
Hu tanganMu ma ondos hanami on ganup.