1. Ringgas hita rup, manogu ganup,
Na pag manendel na hengkeng hobal,
Bai Hatani Tuhan, na sangap tongtong rosuhNi
Ma bahen i dunia on.

2. Sai ulang be da mabiar ganup,
Boiskon ma da gogohMu ganup!
Age roh sibolis lao mandorab ho,
Sai tatap ma Jesus na lampou gogoh.

3. Horjahon bujur HataNi ganup,
Sai monang jojor baenonNi ganup.
Ai Ia do Raja na monang tongtong,
Patitir pe bala manginsurut tong.

4. Holong ateiMu Tuhan Naibata,
Pasaud HataMu tumpaki homa,
Haganupan horja ni jabolonMu;
Martuah homa ma baen Ham jolma on!